Hankkeen nimi

Älytaulut liikunnanopetuksessa

Hankkeen kuvaus

Tavoitteena on kehittää älytaulujen käyttöä liikunnan opetuksessa sekä liikunnan harjoittelijoiden ohjauksessa. Hankkeen aikana tuotetaan konkreettista opetusmateriaalia kuten videoklippejä, näytetunteja ja tuntipohjia, joiden avulla sekä opiskelijat että ohjaajat voivat kehittää liikunnan opetusta ja ohjausta.
Pitkällä tähtäimellä projektin tavoitteena on tehdä liikunnan opetukseen ja ohjaukseen tarkoitettu käyttöliittymä, joka sisältää materiaalia ja teoriaa liikunnan opetukseen, ohjaukseen ja suunnitteluun.
Hanke aloitettiin lokakuussa 2010 ja se jatkuu edelleen.

Julkaisut/tuotokset

Educa 2012: SmartSport- älytaulut liikunnassa (miniseminaari & esittely)
Tuotokset toistaiseksi sisäisessä verkossa.

Mukana olevat/olleet henkilöt

Sampo Forsström Mika Mononen Paavo Sivonen

Yhteistyötahot

SOKLA: Annu Kaivosaari, Tuomas Korhonen, opiskelijat, Mikko Vesisenaho

Yhteyshenkilö

Sampo Forsström [[#|ota yhteyttä/tee lisätietopyyntö]]

Tila

käynnissä

Määräaika

31.12.2013

Liitetiedosto

[[#|rojektin kuvaus.pdf]]