TutKoKe - Suomen harjoittelukoulujen tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan verkosto

Sivustolle kootaan ajantasaista tietoa Suomen harjoittelukouluissa tapahtuvista tieteellisistä tutkimushankkeista ja pedagogisista kokeilu- ja kehittämisprojekteista .
Sivustoa ylläpitävät harjoittelukoulujen TutKoKe-koordinaattorit , ja se toimii myös heidän välisenä yhteistyö- ja keskustelufooruminaan.
Kotisivun alaosaan linkitetään TutKoKe-toiminnan kannalta ajankohtaisia ja tärkeitä tiedostoja (seminaarit ja konferenssit, julkaisut, apurahat, jne.).


kartta.gif

A. TUTKOKE-STRATEGIAT

B. TIETEELLINEN TUTKIMUS

C. PEDAGOGINEN KOKEILU JA KEHITTÄMINEN

Helsingin normaalilyseo
Helsingin yliopiston Viikin harjoittelukoulu
Joensuun normaalikoulu
Jyväskylän normaalikoulu
Lapin yliopiston harjoittelukoulu
Oulun yliopiston harjoittelukoulu
Rauman normaalikoulu
Savonlinnan normaalikoulu
Tampereen normaalikoulu
Turun normaalikoulu
Vasa Övningskola
Ainedidaktinen tutkimus
Kasvatuksen teoria ja historia,
kasvatusfilosofia
Ohjaus ja opettajuus
Oppiminen, motivaatio, kokemus
Pedagogiset oppimisympäristöt,
inkluusio ja koulurakentaminen
Ympäristökasvatus
Yrittäjyyskasvatus
Muu tutkimus
Helsingin normaalilyseo
Helsingin yliopiston Viikin harjoittelukoulu
Joensuun normaalikoulu
Jyväskylän normaalikoulu
Lapin yliopiston harjoittelukoulu
Oulun yliopiston harjoittelukoulu
Rauman normaalikoulu
Savonlinnan normaalikoulu
Tampereen normaalikoulu
Turun normaalikoulu
Vasa Övningskola


JULKAISUT

Tutkimusperustaisuus koulussa ja opettajankoulutuksessa. Suomen harjoittelukoulujen julkaisu 2013

-saatavana osoitteesta anja.lindh@oulu.fi

Kirjoittajakutsu vuoden 2014 julkaisuun.

Tutki, kokeile ja kehitä! Suomen harjoittelukoulujen julkaisu 2012

AJANKOHTAISTA

TUTKOKE- TAUSTAA