Käynnissä:

Aikaisemmin tutkittua:
Pro-Gradut
  • Lang, M. 2000. Opetustila taito- ja taideaineiden tietokoneavusteisen opetuksen tarpeisiin. Lapin yliopisto / Oulun normaalikoulu.
  • Lehtinen, J. 2009. Tietokoneavusteinen matematiikan opetus yläkoulussa. Oulun yliopisto / Oulun normaalikoulu.
  • Övermark, M. 2010. Pitkäperjantain opettaminen alkuopetuksessa. Oulun yliopisto / Oulun normaalikoulu.