Hankkeen nimi
AntiVirus – etäkoulunkäyntiä sairastapauksen sattuessa

Hankkeen kuvaus
Hankkeen tavoitteena on tuottaa useita uusia toimintamalleja, joilla varmistetaan
perusopetuksen toteutuminen myös silloin, kun oppilas joutuu sairauden takia olemaan
pitkään pois koulusta. Apuna käytetään tietotekniikan erilaisia sovellutuksia.

Yhteyshenkilö
Riia Palmqvist

Tila:
Käynnissä

Määräaika

2012-