Hankkeen kuvaus
Artikkeli tutkii kolmen tytön virtuaalisia kirjallisuuspiirikeskusteluja Michel Tournierin nuorisokirjasta Robinson ja Perjantai perusopetuksen 8. luokalla. Ajattelua viedään eteenpäin tehtävillä, joita oppilaat tekevät lukuprosessin eri vaiheissa. Tutkimuskohteena ovat myös näistä tehtävistä kotona ja koulussa syntyneet tekstit. Tehtäviä tarvitaan, sillä ne tukevat argumentointitaidon kehittymistä. Syntyneistä teksteistä on tutkittu argumentointia.

Mukana olevat /olleet henkilöt
Kaarina Ahonen ja Pirjo Vaittinen

Yhteistyötahot
opettajankoulutuslaitos

Tila
päättyt

Määräaika