Hankkeen kuvaus
Toteutimme Tampereen normaalikoulun kuvataiteen opetuksessa neljän lukuvuoden ajan kaksiosaista Arki-projektia, jonka tavoitteena oli tarkastella ja jäsentää oppilaiden kasvuympäristöä. Havainnoimme, pohdimme ja tulkitsimme ympäröivää arkeamme. Teimme yhteistyötä Tampereen normaalikoulun koulupiirin asuinalueen muiden kasvattajatahojen sekä eri-ikäisten asukkaiden kanssa. Tarkastelimme yhtenäistä koulupolkua ja jatkoimme sitä elämänpolkuna vanhuuteen asti. Projektin aikana teimme alueelle näyttelyn, joka aktivoi myös näyttelyvieraat jäsentämään ympäristöä taidesuunnistuksen avulla.

Mukana olevat/olleet henkilöt
Marja-Leena Korte-Suonpää

Yhteistyötahot
Alueen koulut, päiväkodit, kirjasto ja seurakunta

Tila
päättynyt