Hankkeen kuvaus

Olen kokeillut blogien käyttöä Tampereen normaalikoulussa muutamilla eri tavoilla: Blogeja on käytetty niin, että opiskelijat kirjoittavat jokaisesta tunnista yhteistä ”oppimispäiväkirjaa” vuorotellen ja toiset opiskelijat kommentoivat näitä kirjoituksia. Toinen tapa on ollut se, että opettaja kirjoittaa jokaisesta tunnista keskeisiä huomioita ja antaa tehtäviä, joista opiskelijat kirjoittavat. Molemmissa malleissa tekstejä kommentoidaan vuorojen mukaan. Blogi on ollut käytössäni sekä filosofian että uskonnon kursseissa. Filosofiassa kokeilin Bloggeria, uskonnossa Wordpressin blogia.
http://norssinfilosofia.blogspot.com/
http://norssinuskonto.wordpress.com/

Kursseissa on käytetty blogia myös ryhmätöiden kirjoittamis- ja jakamisalustana. Tehtävänä on myös ollut hakea netistä artikkeleita ja kirjoittaa niistä yksilötehtäviä sekä kommentoida toisten kirjoituksia.
Blogini ovat julkisesti nähtävillä verkossa. Tämä selvitettiin myös opiskelijoille. Asiaa ei pidetty ongelmallisena.
Norssin blogien tarkoitus on palvella filosofian ja uskonnon opetusta yleensäkin. Olen liittänyt sinne kuvia työskentelystä tunnilla ja opiskelijat ovat kirjoittaneet blogiin mm. matkakokemuksistaan uskonnollisesti kiinnostavissa paikoissa. Blogin käyttö tulee kuitenkin mielekkäämmäksi, kun sen liittää osaksi kurssin työskentelyä. Kursseilla on ollut aina käytössä myös oppikirja. Kurssien lopussa on pidetty normaali koe.