Nordplus-hanke
Projektin tarkoituksena on kehittääThinking Task Framework- mallia, joka auttaa opettajia suunnittelemaan ja toteuttamaan opetustaan niin, että myös ajattelutaidot kehittyvät koko ajan.
Projektissa on mukana eri aineiden opettajia neljästä maasta. Jokainen heistä käyttää tätä mallia. Projektin aikana kirjataan ylös tarkemmat ohjeet mallin soveltamisesta käytäntöön.
Projekti sisältää neljä 5 päivän työskentelyjaksoa ( 2x Latviassa, kerran Suomessa ja kerran Liettuassa). Lisälki jokaisessa maassa järjestetään avoimia tunteja, joille kutsutaan paikallisia
asiasta kiinnostuneita henkilöitä ja projektissa mukana olevia jäseniä. Näiden tuntien yhteydessä järjestetään myös työpajoja, joissa opettajat pääsevät tutustumaan menetyelmään. Syyskuussa
2012 järjestetään Riiassa kansainvälinen konferenssi, jossa esitellään työn tulokset. projektilla on oma nettisivu www.ta-teachers.eu, jossa projektiin osallistuvat ja muutamat muut henkilöt kirjoittavat siitä, miten hje
soveltavat mallin käyttöä omassa opetuksessaan. Teoriaosassa on artikkeleita ja yleisempää selvitystä ohjeistusmallin käytöstä muille opettajille. Teachers diaries keskittyy enemmän käytännön sovellutuksiin ja kokemuksiin.

Hankkeessa mukana olevat :Kirsi Urmson, Rauman normaalikoulu ja Susan Granlund,Euran kirkonkylän koulu sekä opettajia Norjasta ,Liettuasta ja Latviasta
Projektia johtaa: Alexander Sokol, Latvia ( TA-team)
www.thinking-approach.org

Projekti on käynnissä.