Hankkeen kuvaus
Tampereen normaalikoulun lukion pitkän matematiikan kehittämisessä 2000-luvulla ja Complex-hankkeessaovat keskeisimpinä taustamuuttujina olleet seitsemän perustekijää ja näkökulmaa
  • Matematiikka (TEORIA)
  • YO-kirjoitukset
  • Opetusharjoittelu
  • Tietokoneperusteinen laskenta (Maple ja Scilab)
  • Sovellukset (KÄYTÄNTÖ)
  • Jatko-opinnot
  • Täydennyskoulutus
Näiden näkökulmien yhteensovittaminen sekä yhtäaikainen ja tasapuolinen huomioiminen ovat olleet kohtuullisen iso ongelmien vyyhti. Lopputuotteena ja tavoitteena on haluttu kaiken aikaa nähdä syntyväksi kaksi koulukohtaista ylimääräistä kurssia, jotka perustuvat opetuskokeiluihin ja tietotekniikkaan ja joihin on laadittuna kokeiltu oppimateriaali ja joista olisi aidosti hyötyä erityisesti jatko-opinnoissa. Lisäksi tavoitteena on ollut näiden kahden kurssin oppimateriaalin laadinta.

Mukana olevat/olleet henkilöt
Jukka Männistö

Tila
käynnissä

Määräaika
vuodesta 2000 alkaen