Hankkeen nimi: Etäopetuksen kehittäminen historian ja yhteiskuntaopin
opetuksessa
Hankkeen kuvaus: Pidetään vuosittain yhteinen Maailma tänään
-etäkurssi Jyväskylän normaalikoulun kanssa, tarjotaan
opetusharjoittelijoille valmennusta ja ohjausta kurssin toteuttamista
varten sekä kehitetään etäopetusvalmiuksia historian ja
yhteiskuntaopin oppiaineessa syventävän harjoittelun yhteydessä.
Mukana olevat henkilöt: Inkeri Ahvenisto, Liisa Hämäläinen, Juha
Juntunen ja Tuuli Ojanperä Viikin normaalikoulusta sekä Kari Pöntinen
ja Jukka Jokinen Jyväskylän normaalikoulusta
Yhteyshenkilöt: Inkeri Ahvenisto (Viikin normaalikoulu), Kari Pöntinen
(Jyväskylän normaalikoulu), Jukka Jokinen (Jyväskylän normaalikoulu)
tila: voimassa
määräaika: alkanut 2010