Hankkeen nimi: Etäopetus Kilpisjärvelle. Yhteistyöhanke Kilpisjärven koulun kanssa
Hankkeen kuvaus: Luokkamuotoisen etäopetuksen kehittäminen videoneuvottelusta
yhteisöllistä mediaa ja verkkotyökaluja luontevasti hyödyntäväksi oppimiseksi. Aloitamme
samalla Adobe Connectin kokeilun lokakuussa englannintunneilla.
Mukana olevat henkilöt: Merja Auvinen, Pauli Kajander ja Päivi KOrhonen sekä kolme
8B-luokan oppilasta, Kilpisjärven koulun 8-luokan kaikki neljä oppilasta sekä koulun
kaikki opettajat.
Yheyshenkilö: Merja Auvinen
Määräaika: elokuu 2012-