Hankkeen kuvaus
Hankkeen eTwinning Twin Space –sivusto löytyy osoitteesta
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p37501/welcome
Tampereen normaalikoulun aloitteesta eTwinning –portaali otettiin käyttöön viiden yhteistyökoulun välisessä projektissa lukukaudella 2010-2011. Yhteistyökoulut olivat Englannista, Saksasta, Puolasta ja Unkarista. Yhteistyökouluista yksi tai kaksi yhteysopettajaa rekisteröityi eTwinning –portaaliin ja oma Twin Space –sivusto perustettiin projektille Health and Well-being. Kustakin koulusta mukaan lähteneet lukiolaiset, joita kutsuttiin nimellä European Representatives, saivat niin ikään omat tunnukset projektin sivustolle. Myös opiskelijoille annettiin kirjoittamis- ja muokkausoikeudet.
Kukin koulu laittoi sivustolle digitaalisia valokuvia ja videopätkiä, jotka kuvasivat projektin tapahtumia. Tapahtumat ajoittuivat suurelta osin niin sanottuun Eurooppaviikkoon, jolloin koulujen välillä toteutettiin opiskelijavaihto. Tällöin kustakin koulusta lähti enimmillään kolme opiskelijaa kuhunkin ystävyyslukioon. Tuon viikon aikana kukin koulu toteutti suunnittelemansa projektin aiheeseen liittyvän ohjelman. Työskentely tapahtui ryhmissä ja sisälsi muun muassa erilaisia liikunta-aktiviteetteja, kuten sählyä Tampereen norssissa ja terveellisen elämän pohdintaa keskustellen ja tietoja internetistä etsien.
eTwinning auttoi jakamaan tietoa eri koulujen Eurooppaviikon suunnittelusta ja sen ohjelmasta. Kukin koulu oppi uusia toimintatapoja, joilla voidaan edistää nuorten terveyskasvatusta sekä tukea heidän henkistä hyvinvointiaan. Eri maista yhteen kokoontuneet opiskelijat kokivat erittäin positiivisena sen, että netistä löytyi dokumentteja yhteisistä kokemuksista. Kotiin palanneiden nuorten oli helppo esitellä Eurooppaviikon työskentelyä omassa koulussaan, kun he pystyivät käyttämään siinä internetiä apunaan. Näin myös vanhemmat saivat tietoa siitä, mitä vaihtoviikon aikana tapahtui. Moni koulu liitti projektin Twin Space –sivuston koulunsa kotisivuille omana linkkinään.